ANBI en Muziek op de Dijk

Belangrijke ANBI gegevens

RSIN-/ fiscaalnummer: 850337549 
Postadres: Krooiweg 1, 4158 EH Deil

Statutaire doelstelling

Zoveel (goed) mogelijk mensen in aanraking brengen met en het toegankelijk maken van (klassieke) muziek- en theatervoorstellingen door het organiseren van muzikale projecten in brede zin, met name concerten (kinder)theater en festivals. Bij al deze activiteiten staat een semi-professioneel resultaat tot doel.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Sylvia Roldanus
Penningmeester

Peter de Rooij
Secretaris
Irene Broekmans

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Conform de statuten van de stichting Muziek op de Dijk ontvangen bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte kosten. Aan vrijwilligers kan een vergoeding worden verstrekt van maximaal de fiscaal toelaatbare vrijwilligersvergoeding.

Uitgeoefende activiteiten

Alle aankomende en uitgeoefende activiteiten staan op onze Agenda pagina

Financiële verantwoording